Eurovipnet - Niezależny zespół przedsiębiorców

Analiza włosów a analiza krwi

We krwi również występują pierwiastki, które są transportowane do różnych komórek organizmu. Na podstawie analizy krwi nie można jednak stwierdzić jakie jest ich nagromadzenie w poszczególnych tkankach, gdzie są magazynowane. Stężenie pierwiastków we krwi może zmieniać się wraz ze zmianami emocjonalnymi, w zależności od pory dnia, w której pobierana jest krew, bądź od posiłku spożytego przed jej pobraniem. Takiej zmienności nie obserwujemy w analizie włosów.

Przykłady:

  • Trzydzieści do czterdziestu dni po silnym oddziaływaniu ołowiu, jego podwyższony poziom w organizmie może być niewykrywalny we krwi w wyniku usunięcia tego metalu przez organizm z krwioobiegu, jego działanie obronne i przemieszczenie go do wątroby, kości, zębów i włosów, skąd stopniowo uwalniany nadal jednak zatruwa ustrój.
  • Ubytek wapnia z organizmu może być bardzo zaawansowany, a groźna osteoporoza rozwija się bez żadnych dostrzegalnych zmian w poziomie wapnia we krwi.
  • Objawy niedoboru żelaza mogą występować długo przed wykryciem jego niskiego poziomu we krwi.

Zalety analizy pierwiastkowej włosów

  • Próbki włosów mogą być łatwo i bezboleśnie pobrane i wysłane do laboratorium bez specjalnych wymagań dotyczących przesyłek pocztowych.
  • Zmiany długookresowe poziomów pierwiastków są łatwiej wykrywane we włosach niż we krwi.
  • Stężenia większości pierwiastków we włosach są dużo wyższe niż we krwi i innych tkankach - przez co są łatwiej wykrywane.
  • Włosy dostarczają informacji o substancjach przechodzących do nich z krwi, jak również z otaczającego środowiska zewnętrznego.
  • Włosy są wybrane przez Światową Organizację Zdrowia i Agencję Ochrony Środowiska do oceny wpływu metali toksycznych na organizm.