Eurovipnet - Niezależny zespół przedsiębiorców

Co to jest Analiza Pierwiastkowa Włosa?

Analiza Pierwiastkowa Włosów jest testem laboratoryjnym, który określa skład pierwiastków śladowych (potocznie zwanych mikroelementami) we włosach. Badacze dowiedli ponad wszelką wątpliwość, że zachodzi bliska zależność między poziomami pierwiastków we włosach i w narządach wewnętrznych. Włosy są zatem "dokumentacją" stanu wewnętrznego organizmu.

Analiza pierwiastkowa włosów i moczu dobowego jest wygodną i niedrogą metodą oceny mineralnego stanu człowieka przy:

 • wystąpieniu objawów klinicznych zespołu złego wchłaniania (zaburzenia gastrologiczne)
 • zaburzeniach regulacji gruczołów wewnętrznego wydzielania (zaburzenia hormonalne)
 • zaburzeniach neurologicznych
 • zaburzeniach dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów)
 • leczeniu otyłości
 • schorzeniach kostno-stawowych
 • zaburzeniach kardiologicznych
 • zatruciach pierwiastkami toksycznymi
 • długotrwałym wysiłku fizycznym
 • rehabilitacji
 • profilaktyce

Znaczenie analizy pierwiastkowej

 • Analiza pierwiastkowa włosów ilustruje ilość pierwiastków magazynowanych przez organizm badanego.
 • Analiza pierwiastkowa moczu dobowego określa ilość pierwiastków organizm badanego.
 • Analiza pierwiastkowa włosów i moczu dobowego określa stan przemiany mineralnej. Na jej podstawie można ocenić typ metabolizmu osoby badanej i wskazać odpowiednie zalecenia dietetyczne.
 • Stosowanie właściwej diety i selektywnej suplementacji zabezpiecza organizm przed wieloma chorobami.
 • Szczególne znaczenia ma stosowanie diety dla chorych. Zastosowanie odpowiedniej suplemntacji witaminowo - mikroelementowej może wspomagać farmakoterapie, przynosząc szybciej oczekiwane efekty i chronić organizm przed jej ubocznymi skutkami.

W jaki sposób pobierane są próbki do analizy?

Do analizy potrzebne jest zaledwie 0,3g włosów, tj. około łyżki stołowej. Włosy należy wyciąć z tyłu głowy z kilku miejsc. Wycięcie włosów nie deformuje fryzury. Do analizy nadają się tylko pierwsze 3-4 cm włosa licząc od skóry głowy. Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie odciąć 3-4 cm do analizy.

Laboratorium pierwiastków śladowych

 • Oferuje unikalne interpretacje pomocne w identyfikacji czynników wpływających na stan pacjenta, razem z wysoce wyspecjalizowanymi zaleceniami pokarmowymi daje program terapeutyczny, czyli sposób na przywrócenie równowagi biochemicznej i zmniejszenie oddziaływania metali toksycznych.
 • Opracowało oryginalny graficzny sposób prezentacji wyników, który dzięki przeskalowaniu i wykorzystaniu kolorów jest bardzo czytelny zarówno dla lekarz jak i dla pacjenta.
 • Oznacza aż 30 pierwiastków i 17 proporcji między pierwiastkowych. Wyniki analizy pierwiastkowej włosów interpretowany jest przez lekarzy współpracujących ze wspomnianym Laboratorium. Ostateczny opis wyników dokonanej analizy składa się z dwóch części - razem około 20 stron maszynopisu. Pierwsza część adresowana jest do pacjenta, druga do lekarza opiekującego się pacjentem. W drugiej części zawarte są wnioski, sugestie programu odżywczego i wskazówki dietetyczne. Do lekarza należy ostateczna decyzja o zastosowaniu właściwego sposobu odżywiania organizmu konkretnego pacjenta.