Eurovipnet - Niezależny zespół przedsiębiorców

Artykuły i porady » Zdrowie i profilaktyka

Czas wchłaniania preparatów witaminowych i mineralnych

Wydrukuj artykuł

Amerykański Związek Farmakologiczny (USP) ustala jakość i normy dla wszystkich produktów przemysłu farmaceutycznego, w tym również preparatów witaminowych i mineralnych, Organizacja ta określa czystość produktów, czas rozpadu, trwałość, a także jakość opakowań. Jednym z głównych elementów decydującym o jakości pre­paratów witaminowych jest ich czas dezintegracji, czyli czas w którym dochodzi do uwolnienia substancji odżywczych z tabletki.

Preparat powinien być tak zbudowany ,aby jego rozpad nie nastąpił przed dotarciem do żołądka natomiast jak najszybciej po osiągnięciu fizjologicznych soków żołądkowych. Jako maksymalną granicę dla efektywnego rozpadu pojedynczych preparatów witaminowych i mineralnych oraz uwolnienia substancji odżywczych. Testy dezintegracji (uwolnienia substancji odżywczych z tabletki) przeprowadza się w laboratorium poprzez umieszczenie preparatu w roztworze symulującym soki żołądkowe.  zawsze rygorystycznie przestrzegała norm zalecanych przez USP W bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach prowadzi własne badania uwzględniając wszystkie najnowsze wyniki ekspertyz farmakologów i dietetyków.

Przedstawiamy średni czas dezintegracji kilku preparatów witaminowych i mineralnych na tle normy ustalonej przez USP.


To właśnie USP wyznaczyło czas 60 minut.

\"\"

Powrót na górę